Liên hệ chúng tôi

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà trung tâm thương mại điện tử cảng, Nansanhuan Rd và Daxue Rd, Erqi District, Trịnh Châu, Trung Quốc

Email: sales@aimixdrymortarplant.com

Trang web: http://aimixdrymortarplant.com/

Please feel free to give your inquiry in the form below. We will reply in 24 hours.
Your Name(required):

Product Model:

Your Email(required):

Your Tel(required):

Your country:

Your Company:

Your Message(required):