Liên hệ chúng tôi

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà trung tâm thương mại điện tử cảng, Nansanhuan Rd và Daxue Rd, Erqi District, Trịnh Châu, Trung Quốc

Email: market12@aimixgroup.com

Trang web: http://aimixdrymortarplant.com/

  Please feel free to give your inquiry in the form below. We will reply in 24 hours.
  Your Name(required):

  Product Model:

  Your Email(required):

  Your Tel(required):

  Your country:

  Your Company:

  Your Message(required):